Samospráva

Adresa:
Obec Dubinné
Č. 9
086 12 Kurima

Telefón: +421 54 739 13 87

E- mail: obecdubinne@stonline.sk

Starosta obce: Ing. Viktor HVIŠČ

Zástupca starostu: Ján VOJČÍK

Zástupiteľstvo:
Mária DZURIŠINOVÁ
Peter FELLEGI
František HANČ
Ján VARALI

Hlavná kontrolórka: Mária MAŇKOVÁ

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00